Reseptien uudistaminen

Uudistamme sähköiset reseptit puolestasi

Lähetämme uudistamispyynnön terveysasemilla määrätyistä sähköisistä resepteistä maksutta. Tieto reseptin uudistamisesta tulee 8 vuorokauden kuluessa matkapuhelimeen, jos matkapuhelimen numero on apteekissa lisätty pyyntöön.

Yksityiset terveysasemat ja sairaalat eivät yleensä ota vastaan sähköisiä uudistamispyyntöjä.   

Uudistamispalvelu tarjotaan vain apteekissa henkilökohtaisesti asioivalle tai asiamiehen paikalla ollessa asiakkaan antaman kirjallisen suostumuksen perusteella.