Rajaton farmasia

Malmin apteekki on mukana Rajaton farmasia Suomi - järjestön toiminnassa. Järjestö perustettiin joulukuussa 2015. Sen tarkoituksena on edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista ja lääkkeiden rationaalista käyttöä etenkin resursseiltaan vähäisillä alueilla ja maissa. Lisäksi järjestö lisää tietoa kansainvälisistä farmasian kysymyksistä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Lyhyen toimikautensa aikana järjestö on yhteistyössä SPR:n ja Proviisoriyhdistyksen kanssa laatinut ohjeistuksen vastaanottokeskuksille turvapaikanhakijoiden lääkehoidon toteuttamisesta,  järjestänyt aihepiiriin liittyviä luentoiltoja  ja käynnistänyt yhteistyötä muissa maissa olevien vastaavien organisaatioiden kanssa.  

Järjestön jäseniksi hyväksytään kaikki asiasta kiinnostuneet. Jäsenmaksu vuodessa on työssäkäyville 20 e, opiskelijoille ja työttömille 10 euroa ja organisaatiojäsenille 200 e. Tervetuloa mukaan toimintaan!