Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Kokeile lääkkeenoton muistutuspalvelua

Unohtuiko lääke? Onko Sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet ajallaan?

Lääkkeenoton muistutuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, jonka tarkoituksena on vähentää lääkkeenoton unohduksia ja tuoda varmuutta lääkehoidon onnistumiseen. Palvelusta hyötyvät etenkin paljon lääkkeitä käyttävät iäkkäät ja heitä hoitavat omaiset, lääkityksestään itsenäisesti huolehtivat lapset ja nuoret, sekä kaikki, joiden tulee muistaa ottaa lääkkeensä useita kertoja päivässä tai esimerkiksi joka toinen päivä.

Apteekin lääkemuistuttaja

Lääkkeenoton muistutuspalvelussa apteekki ajastaa Apteekin Lääkemuistuttaja-laitteen hälyttämään ääni- ja valomerkillä aina silloin, kun on aika ottaa lääkkeet. Ennen muistuttajan ajastamista farmaseutti tai proviisori tarkistaa, että lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeat ja että ne sopivat asiakkaan ruokailu- ja vuorokausirytmiin.

Apteekissa varmistetaan, että lääkkeet otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla: lääkkeestä riippuen esimerkiksi aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan, jos se on lääkkeen tehon tai haittavaikutusten ehkäisyn kannalta tärkeää. Asiakas saa lääkekortin, johon on merkitty kunakin hälytysajankohtana otettavat lääkkeet, sekä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä.

Lääkemuistuttajan käyttö on helppoa. Kun lääkemuistuttaja hälyttää, otetaan tarvittavat lääkkeet ja kuitataan hälytys lääkemuistuttajan napista painamalla. Laite rekisteröi kuittaustiedon. Kun asiakas käy seurantakäynnillä apteekissa, kuittaustietoja voidaan tarkastella ja tarvittaessa siirtää hälytysaikaa paremmin arkirytmiin sopivaksi.

Lääkkeenoton muistutuspalvelun hyödyt

• vähentää lääkkeiden oton unohduksia
• edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä
• tuo varmuutta lääkehoidon onnistumiseen

Palvelun aloitushinta on 30 euroa (sis.alv). Hintaan lisätään muistutuslaitteen hinta. Laitteen uudelleen ajastaminen maksaa 10 euroa.