Lääkekorvaukset

LÄÄKEKORVAUKSET VUODEN 2018 ALUSTA

Edellisvuosien tapaan Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa.


100 % korvattavien lääkkeiden reseptikohtainen omavastuu  on 4,50 €. 

Vuosiomavastuun (605,13 euroa) ylittävien lääkkeiden omavastuu on 2,50 €.

Peruskorvattavien lääkkeiden korvausprosentti on 40.


Kalliit lääkkeet

Kallista lääkettä on vuonna 2017 voinut toimittaa korvattuna kerrallaan vain yhden kuukauden hoitoajalle.  

Vuoden 2018 alusta lähtien asiakas voi halutessaan ostaa yhtä kallista lääkettä kerralla sen määrän, jolla hänen vuosiomavastuunsa (lääkekatto) ylittyy. Loppuvuoden ajan asiakkaalle toimitetaan kalliita lääkkeitä kerralla korvattuna vain kuukauden lääkemäärä.

Poikkeusmenettelyn käytön ehtona on, että

Poikkeusmenettelyä voi käyttää sellaisille kalliille lääkkeille, joissa asiakkaan vuosiomavastuu ylittyy kalliin lääkkeen enintään 3 kuukauden lääkemäärällä.

****************************************************************************************************************

MUUTOKSET  LÄÄKEKORVAUKSIIN VUODEN 2017 ALUSTA

Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa on tavoitteena saada 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lähtien. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavilla muutoksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.
MUUTOKSET LÄÄKKEIDEN KELA-KORVAUKSISSA 1.1.2016 ALKAEN

Vuoden 2016 alusta alkaen Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa.

Alkuomavastuumenettelyä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

100 % korvattavien lääkkeiden reseptikohtainen omavastuu  on 1.1.2016 alkaen 4,50 € (nyt 3,00 €).

Vuosiomavastuun (610,37 euroa) ylittävien lääkkeiden omavastuu on 1.1.2016 alkaen 2,50 € (nyt 1,50 €).

Peruskorvattavien lääkkeiden korvausprosentti nousee nykyisestä 35 prosentista 40 prosenttiin.

Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) ja ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) korvausprosentit säilyvät ennallaan.

Uusi alkuomavastuukausi alkaa aina vuoden vaihtuessa.

Alkuomavastuu kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta, ns. lääkekattoa (610,37 € vuonna 2016).