Lääkekorvaukset

LÄÄKEKORVAUKSET VUODEN 2019 ALUSTA

Edellisvuosien tapaan Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeiden itse maksetut kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa.


100 % korvattavien lääkkeiden reseptikohtainen omavastuu  on 4,50 €. 

Peruskorvattavien lääkkeiden korvausprosentti on 40.

Alemman erityiskorvauksen suuruus on 65 %.

Vuotuinen lääkekorvausten lisäkorvausraja vuonna 2019 on 572 euroa. Lisäkorvausrajan ylittämisen jälkeinen omavastuu on 2,50 euroa/lääke.


Kalliit lääkkeet

Kallista lääkettä voi toimittaa korvattuna kerrallaan vain yhden kuukauden hoitoajalle.  

Asiakas voi halutessaan ostaa yhtä kallista lääkettä kerralla sen määrän, jolla hänen vuosiomavastuunsa (lääkekatto) ylittyy. Loppuvuoden ajan asiakkaalle toimitetaan kalliita lääkkeitä kerralla korvattuna vain kuukauden lääkemäärä.

Poikkeusmenettelyn käytön ehtona on, että

Poikkeusmenettelyä voi käyttää sellaisille kalliille lääkkeille, joissa asiakkaan vuosiomavastuu ylittyy kalliin lääkkeen enintään 3 kuukauden lääkemäärällä.

****************************************************************************************************************